Tìm kiếm điểm đảo chiều trong forex

Tìm kiếm điểm đảo chiều trong forex

 

Hôm nay Mina Nguyễn sẽ giới thiệu mọi người về chỉ báo khả năng đảo chiều theo kinh nghiệm của Mina trong 4 năm qua áp dụng!


Công cụ chỉ báo, bao gồm : CRSI , Stock RSI
MA 10 chỉ báo màu Cam
MA 20 chỉ báo màu đỏ
Ma 50 chỉ báo xanh biển

 

Ở trên là điểm đảo chiều cơ bản mà Mina đã áp dụng nhiều trong thời gian vừa qua! Đây là kết quả:

ZaloTelegramHotline