Tiền cơ sở và tiền định giá

Tiền cơ sở và tiền định giá


Luôn có hai loại tiền tệ liên quan khi giao dịch trên thị trường Forex: loại tiền bạn muốn bán và loại tiền bạn muốn mua.

Đồng tiền đầu tiên trong mỗi cặp tiền tệ được gọi là “đồng tiền cơ sở” và đồng tiền thứ hai được gọi là “đồng tiền định giá”. Khi giao dịch các cặp tiền tệ, tỷ giá hối đoái hiển thị phản ánh chi phí bán/mua đồng tiền báo giá để mua/bán một đơn vị tiền tệ cơ sở là bao nhiêu.

Nếu bạn bán khống một cặp tiền tệ, bạn đang bán đồng tiền cơ sở và bạn đang mua đồng tiền báo giá. Khi mua, bạn bán đồng tiền định giá để mua đồng tiền cơ sở.

Ví dụ: bằng EUR/USD, đồng đô la Mỹ USD là đồng tiền định giá và đồng euro EUR là đồng tiền cơ sở. Nếu giá của cặp tiền này là 1,1200, điều này có nghĩa là bạn cần mua 1 euro với giá 1,12 USD.

Nếu đồng tiền cơ sở tăng giá hoặc đồng tiền định giá giảm giá, số đô la cần thiết để mua một euro sẽ tăng lên. Hiệu ứng ngược lại xảy ra nếu đồng tiền cơ sở mất giá hoặc đồng tiền định giá tăng giá.

Hiểu báo giá cặp tiền tệ là rất quan trọng trong giao dịch Forex. Mỗi cặp tiền tệ có những đặc điểm riêng và phân tích cơ bản cũng như kỹ thuật mà nhà giao dịch phải thực hiện sẽ khác nhau tùy thuộc vào cặp tiền tệ được giao dịch.

Nói chung, đồng đô la Mỹ, với tư cách là đồng tiền hàng đầu thế giới, đóng vai trò là tiền tệ cơ bản, đặc biệt là trong các cặp tiền tệ lạ. Tuy nhiên, cũng có một số cặp tiền tệ sử dụng đồng đô la Mỹ làm đồng tiền định giá, ví dụ EUR/USD và GBP/USD.


ZaloTelegramHotline