Pip điểm cơ sở là gì? Hướng dẫn cách tính pip


Pip điểm cơ sở là gì? Hướng dẫn cách tính pip

Điểm cơ sở ngoại hối thường được gọi là “điểm” (tiếng Anh, pip). Đơn vị thay đổi nhỏ nhất của tỷ giá hối đoái là 1 pip, là sự thay đổi của số cuối cùng trong tỷ giá. Mỗi thay đổi 1 đơn vị được gọi là sự thay đổi của một điểm cơ sở ngoại hối.

Ví dụ: nếu tỷ giá hối đoái của EUR/USD thay đổi từ 1,2160 thành 1,2161 thì tỷ giá hối đoái của EUR/USD đã tăng thêm 1 pip. Ngoại trừ tỷ giá hối đoái Yên Nhật, trong đó dấu thập phân thứ hai là 1 điểm cơ bản (ví dụ: nếu tỷ giá USD/JPY thay đổi từ 116,30 thành 116,29 thì tỷ giá USD/JPY đã giảm 1 pip), khác tỷ giá hối đoái được tính theo dấu thập phân, 4 chữ số làm cơ sở tính 1 điểm cơ bản.

Điều đáng chú ý là theo thông lệ thị trường, việc niêm yết tỷ giá hối đoái thường bao gồm các số có ý nghĩa chứa “4” và “2” sau dấu thập phân. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều nhà kinh doanh ngoại hối đã đưa ra số “5”. sau dấu thập phân.” và chữ số có nghĩa “thứ 3” của tỷ giá hối đoái . Chữ số “thứ 5” và “thứ 3” sau dấu thập phân được gọi là pip phân số, bằng 1/10 điểm cơ sở ngoại hối.

Pip (điểm cơ sở) là gì? Hướng dẫn cách tính pip hiệu quả

 

Ví dụ: tỷ giá EUR/USD thay đổi từ 1,21600 thành 1,21601 thì tỷ giá EUR/USD tăng thêm 1 điểm cơ bản.

Nếu bạn muốn biết cách kiếm tiền bằng cách đầu cơ ngoại giao , bạn phải học cách tính giá trị điểm cơ sở của ngoại hối. Dưới đây là một số ví dụ minh họa (ở đây chúng tôi sử dụng ký hiệu chữ số “4” và “2” tiêu chuẩn) .

1. Khi sử dụng đồng đô la Mỹ USD làm đồng tiền cơ sở trong một cặp tiền tệ, công thức tính giá trị của một điểm cơ sở ngoại hối như sau:

Giá trị điểm cơ sở ngoại hối = 0,0001 ÷ tỷ giá hối đoái

Ví dụ: tỷ giá USD/CHF là 1,2020 thì giá trị 1 pip của cặp tiền USD/CHF = 0,0001 ÷ 1,2020=0,0000819

Tỷ giá USD/JPY là 123,15 thì giá trị một pip của cặp tiền USD/JPY =.01 ÷ 123,15=0,0000812

2. Khi sử dụng đồng đô la Mỹ làm tiền tệ tương đối trong một cặp tiền tệ, chẳng hạn như: AUD/USD; GBP/USD; EUR/USD, v.v., giá trị của 1 điểm cơ bản xấp xỉ bằng: 0,0001.


ZaloTelegramHotline