Trader giỏi

Để trở thành một trader giỏi bạn cần: Một Trader giỏi không chỉ có kiến thức về thị trường mà còn có một số phẩm chất quan trọng. Điều này bao gồm sự kiên nhẫn, sự kiểm soát cảm xúc, tinh thần cởi mở đối với những cơ hội mới,...

Nến Pin bar là gì?

Nến Pin bar là gì? Về cơ bản nến pin bar à một diễn biến giá với khả năng phát hiện tín hiệu đảo chiều có thể xảy ra, tuy nhiên để áp dụng tín hiệu này là cả một nghệ thuật khi không phải pin bar nào cũng đảm...

Tìm kiếm điểm đảo chiều trong forex

Tìm kiếm điểm đảo chiều trong forex   Hôm nay Mina Nguyễn sẽ giới thiệu mọi người về chỉ báo khả năng đảo chiều theo kinh nghiệm của Mina trong 4 năm qua áp dụng! Công cụ chỉ báo, bao gồm : CRSI , Stock RSI MA 10 chỉ báo ...

ZaloTelegramHotline