Một nhà giao dịch cần làm gì để hiểu thị trường?

Hệ thống giao dịch có thể giúp chúng ta hiểu thị trường. Nhưng không có hệ thống nào có thể giúp chúng ta nhìn đúng thị trường, nếu chúng ta phát triển một hệ thống với hy vọng nhìn đúng thị trường (nhìn đúng hướng, đi theo và kiếm tiền)...

Lịch kinh tế Forex

Lịch kinh tế: Khái niệm, vai trò và cách sử dụng 1. Lịch kinh tế là gì   Lịch kinh tế là một hệ thống thông tin thời gian các sự kiện tài chính, kinh tế và chính trị quan trọng có thể tác động đến giá cả mặt hàng,...

Tiền cơ sở và tiền định giá

Tiền cơ sở và tiền định giá Luôn có hai loại tiền tệ liên quan khi giao dịch trên thị trường Forex: loại tiền bạn muốn bán và loại tiền bạn muốn mua . Đồng tiền đầu tiên trong mỗi cặp tiền tệ được gọi là “đồng tiền cơ sở” và đồng...

Nhà môi giới ngoại hối (Forex broker) là ai?

Nhà môi giới ngoại hối tiếng Anh là Forex broker.   Nhà môi giới ngoại hối là các công ty cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào một nền tảng cho phép họ mua và bán ngoại tệ. Giao dịch trong thị trường này luôn liên quan đến một...

ZaloTelegramHotline